Home | Logopedie Rooi | Praktijk Moeskops & van Hoof
     


Stemstoornissen
Een stemstoornis kan zowel door organische als niet-organische (dit noemen we ook wel functioneel) afwijkingen veroorzaakt worden. Een organische stemstoornis wordt gediagnosticeerd door de Keel Neus en Oorarts. De logopedist werkt dan ook nauw samen met de KNO-arts.
Bij een functionele stoornis kan de oorzaak onjuist stemgebruik zijn door bijvoorbeeld een slechte coördinatie van adem en stemgeven. Ook door langdurig of intensief stemgebruik(bijvoorbeeld bij beroepssprekers) kan de kwaliteit van de stem verminderen waardoor mogelijk compensatiemechanismen in werking worden gesteld. De stemstoornissen beginnen meestal sluipend en verergeren bij stembelasting.
Psychogene stemstoornissen kunnen ontstaan wanneer iemand veel spanning of stress ervaart in zijn dagelijkse leven of na een traumatische gebeurtenis. Verkeerd stemgebruik kan leiden tot een organische afwijking zoals bijvoorbeeld stemplooiknobbeltjes.
Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen. Door middel van manuele facilitatie van de larynx kan de spanning in en rondom de keel worden verholpen.
De logopedist doet een stemonderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. Behandeling van de logopedist bestaat uit advisering over het stemgebruik, het aanleren van de juiste ademtechniek, koppeling van adem en stem en het onder controle houden van toonhoogte en volume. Het coachen van spreekvaardigheid behoort eveneens tot de mogelijkheden binnen de behandeling. Zij past verschillende stemtherapeutische methoden toe die tot stemverbetering leiden.

Adem
Wanneer ademen problemen oplevert zoals bijvoorbeeld bij hyperventilatie of longproblemen (bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen zoals astma, bronchitis en longemfyseem) of wanneer u stemproblemen ervaart als gevolg van een verkeerde manier van ademen en/of een verkeerde adem/stemkoppeling kan een logopedist worden ingeschakeld.
De logopedist geeft ontspannings- en ademoefeningen.


Spraakstoornissen
Wanneer mensen in uw omgeving u niet goed verstaan, is logopedie aan te bevelen. Het kan zijn dat de klanken niet, verkeerd of rommelig worden uitgesproken. Er is dan sprake van zogenaamd broddelen. Ook wanneer de spraak afwijkt omdat er te veel of te weinig door de neus wordt gesproken, of wanneer u moeite heeft met de uitspraak van het Nederlands omdat het niet uw moedertaal is, helpen wij u om beter verstaanbaar te praten. Bij stotteren helpen wij u om vloeiender te spreken.

Spraak en taal bij neurologische problemen

Afasie
Door een beroerte, hersentumor of ongeval kunnen problemen optreden met het begrijpen van gesproken en geschreven taal , met het vinden van woorden, het spreken en/of het schrijven. Logopedische behandeling is gericht op verbetering van de communicatie tussen patiënt en zijn omgeving

Dysartrie
Door een beroerte, hersentumor of ongeval kan het spreken onduidelijk, monotoon, nasaal of hees zijn. Het slikken kan gestoord zijn. Vaak is er sprake van verlamming van het aangezicht waardoor de mimiek verandert en speekselverlies kan optreden. De logopedist adviseert de patiënt en zijn omgeving en geeft oefeningen om de mondmotoriek, uitspraak, ademhaling en stemgeving te verbeteren.
Door de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan op het gebied van stem, verstaanbaarheid en slikken. Door de Pitch Limiting Voice Treatment leren patienten luider en daardoor beter verstaanbaar te spreken. De omgeving van de patient wordt nauw bij de behandeling betrokken.

Gehoorproblemen
De logopedische behandeling van slechthorende of dove mensen zal gericht zijn op het aanleren van gebarentaal of spraakafzien.

Algemene informatie over logopedie op www.logopedie.nl


Adres

Eerschotsestraat 37
5491 AA, Sint-Oedenrode
0413-472566
info@logopedierooi.nl

Klik hier voor een Routebeschrijving


   Eerschotsestraat 37 te Sint-Oedenrode           |              Colofon           |              info@logopedierooi.nl